Nükleer ve konvansiyonel silahlarla, biyolojik ve kimyevi harp maddelerinin tesirlerinden ve tabii afetlerden insanlarla, insanların yaşaması ve ülkenin harp gücünün devamı için
zaruri canlı ve cansız kıymetleri korumak maksadıyla inşa edilen korunma yerleridir.

Sığınak yönetmelikte belirtilen serpinti sığınaklarında havalandırma sistemi,klima cihazı menfezler veya yapı perdesiyle sağlanmalıdır ibaresi bulunmakta olup; filtreleme  sistemlerinin uygun bir şekilde yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Sığınakta en önemli nokta barınmak zorunda kalacak insanlar için yeterli ve temiz havanın sığınak içine uygun koşullarda gönderilmnesidir.Bunun için bir insan için gerekli hava miktarı doğru tespit edilmelidir.Çeşitli filtreleme teknikleri kullanılarak bir klima cihazı kullanılarak mahale verilmelidir.